Planer - plans

Vi planerar en ny kull mellan Neelix  och B'Elanna i slutet  av 2020 alt i början av 2021 -  Läs mer om dem på deras egna sidor

 We are planning for a litter between Neelix and B'Elanna in the end of 2020 or beginning of 2021- read more about them on their own pages

 

Vi planerar även en kull på S*Ianthelagens Airiam under 2020 - 2021. Till henne letar jag en snygg och trevlig viltfärgad eller sorrel Somalipojke med passande stamtavla. Läs mer om Airiam på hennes egen sida.

 We are also planning for a litter with S*Ianthelagens Airiam during 2020 - 2021. For her, I am looking for a nice ruddy och cinnamon Somaliboy with good looks, charm and a suitable pedigree. Find out more about Airiam on her own page