Planer - plans

Vi planerar en kull mellan Neelix  och Seven of Nine i slutet  av 2020 -  Läs mer om dem på deras egna sidor

 We are planning for a litter between Neelix and Seven of Nine in the end of 2020 - read more about them on their own page

 

Vi planerar även en kull på S*Ianthelagens Airiam under 2020 - 2021. Till henne letar jag en snygg och trevlig viltfärgad eller sorrel Somalipojke med passande stamtavla. Läs mer om Airiam på hennes egen sida.

 We are also planning for a litter with S*Ianthelagens Airiam during 2020 - 2021. For her, I am looking for a nice ruddy och cinnamon Somaliboy with good looks, charm and a suitable pedigree. Find out more about Airiam on her own page