Planer - plans

Vi planerar en kull mellan Neelix des Mincocs d'Armor och S*Ianthelagens Seven of Nine i början av 2020 - Läs mer om dem på deras egna sidor

 

We are planning for a litter between Neelix des Mincocs d'Armor och S*Ianthelagens Seven of Nine in the beginning of 2020 - read more about them on their own pages